List otwarty do Angeli Merkel

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

W trwającym obecnie kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa – jak wiele razy wcześniej – wykazała się Pani wybitnym przywództwem swojego kraju. Zarówno jako kanclerz, jak i fizyk rozpoznała Pani skalę zagrożenia zdrowia i wyzwania, jakie zagrożenie to niesie ze sobą dla całej Europy.

Jako obywatele Niemiec i Europy zwracamy się do Ciebie w niniejszym liście z postulatem, abyś w najlepszej tradycji niemieckiej polityki realizowanej na szczeblu europejskim przewodziła w utworzeniu zjednoczonego europejskiego frontu w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy wywołany tą pandemią.

Z wielkim niepokojem spoglądamy w kierunku gniewu, goryczy i urazy narastających między państwami Europy Północnej i Europy Południowej. Epidemia nie zna granic między Północą a Południem nie ma też naszej zgody na ich tworzenie. Wręcz przeciwnie, jako egzystencjalne zagrożenie dla całej Unii Europejskiej wymaga nowych form solidarności europejskiej.

Bez nowych form solidarności europejskiej niektóre państwa staną w obliczu znacznie poważniejszych konsekwencji niż inne. To nas niepokoi. Wiemy, że Niemcy pamiętają dramatyczną recesję, która dotknęła kraj po pierwszej wojnie światowej. Gdyby inne kraje europejskie w tym czasie zapobiegły tej recesji, jak radykalnie inna byłaby historia XX wieku? Czy nie dlatego powstała Unia Europejska – żeby napisać inną historię?

Po Drugiej Wojnie Światowej Niemcy bardziej niż jakikolwiek inny kraj pokazały swoją zdolność do uczenia się z gorzkiej przeszłości. Natychmiastowa reforma sił zbrojnych, a przede wszystkim bolesne ale rygorystyczne badanie indywidualnych i zbiorowych okrucieństw, są i pozostaną fundamentem nowych Niemiec, a także ważnym aspektem europejskiego dziedzictwa.

W trudnych okolicznościach wizja Europy rozwijana przez Twój kraj przełamywała często uzasadnione roszczenia narodowe. Żaden zwolennik zjednoczonej Europy nie może zapomnieć o życiowym zaangażowaniu Willy’ego Brandta w budowanie europejskich Niemiec zamiast niemieckiej Europy. Zaangażowanie to podzielał Helmut Kohl, który zyskał swoje miejsce w historii nie tylko jako kluczowy gracz utworzenia euro ale także natychmiastowego zjednoczenia Niemiec, które nie byłoby możliwe bez dialogu i solidarności innych krajów europejskich.

Obecna pandemia stwarza nieoczekiwany stan wyjątkowy, który wymaga podobnego dialogu i solidarności we wspólnym interesie wszystkich, których dotyka.

Obligacje europejskie związane z tym przedmiotem ale jednocześnie o bardziej doniosłym znaczeniu historycznym, są niezbędną gwarancją i uzupełnieniem wysiłków Europejskiego Banku Centralnego i poszczególnych narodów. Jak sugerują czołowi niemieccy i europejscy ekonomiści umożliwią one stawienie czoła sytuacji wyjątkowej, która w przeciwnym razie mogłaby doprowadzić nie tylko do kryzysu strefy euro, ale i w konsekwencji do społecznej i ekonomicznej tragedii. W poprzednim stuleciu państwa Europy zignorowały rady Johna Maynarda Keynesa oraz innych wiodących ekonomistów i myślicieli, co spowodowało wszystkim nam znane katastroficzne konsekwencje. Nie możemy teraz popełnić tego samego błędu.

Jest rzeczą wielce istotną, aby podjąć działania teraz i aby pokazać obywatelom Europy, że jesteśmy gotowi użyć nadzwyczajnych środków. Apelujemy o Twoje przewodnictwo w zjednoczonym froncie w Radzie Europejskiej i zasygnalizowanie światu, że Europejczycy jednoczą się w obliczu tego kryzysu i są gotowi zrobić wszystko, aby zachować nasze więzi i w rzeczywistości wzmocnić je w obliczu tego kryzysu.

Jesteśmy przekonani, sehr geehrte Frau Merkel, że stanie się to za Pani kadencji i że utrwali Pani spuściznę jako Kanclerza i wybitnej Europejki.

Mit freundlichem Gruß,

Initial list of signatories of 500 European intellectuals and activists

%d bloggers like this: